فیزیک دوم دبیرستان فصل 4 توان

حجم فایل : 468.7 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 8
بنام خدا فیزیک دوم دبیرستان
فصل 4(توان) توان:
در انجام کار و مصرف انرژی زمان انجام کار ومصرف انرژی مهم است و کمیت توان نیز با این موضوع ارتباط دارد.
تعریف: آهنگ انجام کار یا مصرف انرژی را توان می گوییم و واحد آن در وات است . هر چه توان یک دستگاه بالاتر باشد سرعت انجام کار آن بیشتر است و در یک زمان معین کار بیشتری انجام می دهد وانرژی بیشتری مصرف می کند.
توان از روابط زیر نیز محاسبه می شود. نکته: اسب بخار( ) :
یکی از واحد های فرعی توان است که معمولا برای توان خودروها از آن استفاده می شود. بازده(راندمان):
تمام دستگاه هایی که مورد استفاده قرار می گیرند و برای ما کار انجام می دهند برای انجام کار نیازبه انرژی دارند اما تمام انرژی دریافتی که به آن انرژی ورودی یا مصرفی می گوییم به کار مفید تبدیل نمی شود و بخشی از آن به علت نیروهای اتلافی مانند اصطکاک تلف می شود و یا صرف حرکت دادن اجزای دستگاه مورد نظر می شود بنابراین کار مفید یا انرژی مفید خروجی دستگاه با انرژی ورودی برابر نیست و تنها کسری از انرژی ورودی به کار مفید تبدیل می شود این کسر معمولا به صورت درصد بیان می شود و بازده نامیده می شود. نکته:
در فیزیک نسبت توان مفید به توان ورودی را هم بازده سیستم می نامند. مفید کل پایان...